ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
24.11.2010r. 14:17

Punktem wyjściowym rozważań w aspekcie dopuszczalności wystąpienia przez producentów energii z roszczeniem o zwrot akcyzy za lata 2005 – 2009 jest Uchwała NSA z dnia 13.07.2009 r., w sprawie skargi kasacyjnej Zespołu Elektrowni P.A.K. SA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13.06.2008 r. ...
Autorzy: dr Filip Elżanowski, dr Mirosław Pawełczyk (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki – nr 6/2010)
22.11.2010r. 12:43

Zasadą w podatku akcyzowym jest jednofazowość opodatkowania tzn. że obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w odniesieniu do danego wyrobu akcyzowego powinien powstawać tylko na jednym etapie obrotu. Brak możliwości bezpośredniego stosowania zasady jednokrotności opodatkowania w odniesieniu do energii elektrycznej w okresie od marca 2009 r. do sierpnia 2010 r. powodował, iż czasami w praktyce powstawały niejasności, co do konieczności ponownej zapłaty podatku akcyzowego.
Autor: Teresa Sławińska- Choryło, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
15.10.2010r. 14:49

Jeśli przymierzacie się Państwo do budowy farmy wiatrowej, niewielkiej elektrowni wodnej, zamierzacie produkować ciepło z biomasy lub w kogeneracji, warto dokładnie przeczytać ten artykuł. Mówi o tym jak zdobyć na to wszystko pieniądze.
Autor: Maciej Noskowiak ("Energetyka Cieplna I Zawodowa" - nr 9/2010)
15.10.2010r. 14:37

Artykuł prezentuje obecny stan możliwości finansowania budowy bądź modernizacji kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, sieci dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych z tej racji, że generalnie, pierwsza pula dofinansowań unijnych jest na ukończeniu, a ostatnie wnioski można składać w roku bieżącym. Istnieją problemy związane ze spełnieniem warunków uczestnictwa w dofinansowaniu UE, które krótko omówiono na podstawie przykładowej inwestycji CHP w Polsce.
11.10.2010r. 14:11

Począwszy od 1 września 2010 r. wprowadzono zasadę jednokrotności opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. Warto bliżej omówić to zagadnienie, ponieważ wielu przedsiębiorców ma wątpliwości kiedy oraz na jakich zasad można się na ww. jednokrotność opodatkowania akcyzą energii elektrycznej powołać.
Autorzy: Krzysztof Komorniczak, Piotr Paszek - ECDDP Sp. z o.o.
07.10.2010r. 13:34

Obowiązująca od 1 września 2010 r. nowelizacja przepisów akcyzowych wprowadziła zmiany w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących energii elektrycznej. Okazuje się, że część podmiotów, które w poprzednim stanie prawnym (do 30.08.2010 r.) miały prawo do skorzystania ze zwolnienia, po dniu 1 września 2010 r. taką możliwość utraciły.
Autor: Piotr Paszek - doradca podatkowy, kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o.
04.10.2010r. 13:48

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują możliwość potrącenia akcyzy należnej od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych o kwotę akcyzy uiszczoną od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów akcyzowych. Prawo do obniżenia akcyzy ma w tym przypadku na celu wykluczenie sytuacji, w których występuje podwójne opodatkowanie akcyzą.
Autor: Krzysztof Komorniczak , doradca podatkowy, Prezes ECDDP Sp. z o.o.
12.08.2010r. 14:10

Wraz ze zmianą zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, wynikającą przede wszystkim z liberalizacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, zmienił się zakres problemów, z jakimi spotykają się zarówno przedsiębiorstwa energetyczne jak i organy nadzorujące ich funkcjonowanie. Z jednej strony producenci energii zyskali swobodę podejmowania decyzji gospodarczych, a z drugiej istotnie zwiększyło się ryzyko ich funkcjonowania na rynku.
Autor: dr inż. Jacek Kamiński ("Energetyka" - nr 6/2010)
29.07.2010r. 14:31

Przepisy akcyzowe określające reguły stosowania zwolnienia od opodatkowania akcyzą energii wytwarzanej z generatorów o mocy nie większej niż 1 MW budzą wątpliwości w praktyce. Zdaniem organów podatkowych zużycie tak wyprodukowanej energii nie podlega akcyzie tylko wówczas, gdy energia pochodzi z generatorów, których łączna moc nie przekracza 1 MW. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zajął odmienne stanowisko w sprawie.
Autorzy: Krzysztof Stefanowicz, Małgorzata Napiórkowska-Kubicka - KPMG
12.07.2010r. 12:58

Nie wszystkie wyroby, które mogą potencjalnie być wykorzystane jako paliwa podlegają akcyzie. Niezgodność polskich przepisów z prawem unijnym po raz kolejny została potwierdzona wyrokiem sądu administracyjnego.
Autorzy: Krzysztof Stefanowicz, Zbigniew Sobecki (KPMG)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE