ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KALENDARIUM WYDARZEŃ
Energa - Raport roczny za 2019 rok

Kiedy: 17 kwiecień 2020
Miejsce:
Organizator: Energa
PKN Orlen - Raport za 1. kwartał 2020 roku

Kiedy: 23 kwiecień 2020
Miejsce:
Organizator: PKN OrlenMATERIAŁY PROBLEMOWE
09.01.2013r. 12:41

W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła bazujących na procesie zgazowania biomasy. Analizę oparto o wyniki badań prowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nad innowacyjnym generatorem zgazowania GazEla. Wyniki tych badań dowodzą możliwości prowadzenia efektywnej produkcji gazu o jakości predysponującej go do wykorzystania w silniku tłokowym lub nawet turbinie gazowej.
Autorzy: Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk ("Rynek Energii” - nr 5/2012)
03.01.2013r. 11:48

Moc i energia bierna oraz kwestia sposobu rozliczania za pobór tych wielkości jest od wielu lat sprawą bardzo dyskusyjną. Powstało wiele artykułów i referatów, przedstawianych na różnych konferencjach, o tematyce związanej z mocą bierną lub analizujących obecny sposób rozliczeń za pobór energii biernej [1] - [3], [5] - [8]. Problemy ze sposobem rozliczania za pobór mocy i energii biernej wynikają w dużej mierze z niezakończonej dyskusji na temat opisu właściwości energetycznych obwodów i prawidłowego uwzględnienia w nim składowych mocy pozornej.
Autorzy: Waldemar Szpyra, Aleksander Kot, Wiesław Nowak, Rafał Tarko - AGH w Krakowie, Jacek Słowik – Manstel Bednarczyk Słowik, Wiącek Sp. J. ("Energia Elektryczna" - listopad 2012)
02.11.2012r. 14:17

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unkaniu podwójnego opodatkowania.
Autor: Paweł Kossecki ("Rynek Energii" - nr 4/2012)
26.09.2012r. 14:08

Pojawienie się potencjalnie dużych zasobów gazu łupkowego stawia przed polską gospodarką problem czy i na jakich zasadach opodatkować wydobycie tego surowca. Autorzy argumentują, że wybór systemu podatkowego zależy w decydującym stopniu od tego czy stawiać będziemy na maksymalizację wydobycia tego paliwa czy także uwzględniać będziemy dochody budżetu. W artykule rozpatrzono kilka wariantów opodatkowania wskazując na kluczową rolę asymetrii informacyjnej w jaką uwikłane są władze podatkowe konstruując system podatkowy dla sektora gazowego.
Autorzy: Marek Garbicz, Hanna Sokół ("Rynek Energii" - nr 3/2012)
03.09.2012r. 14:52

W latach 2006–2011 uwarunkowania rynkowe podlegały bardzo istotnym zmianom ze względu na kryzys gospodarczy i jego poszczególne fazy. Z naukowego punktu widzenia interesującą rzeczą jest odpowiedź na pytanie, jakie zmiany zaszły w powyższych obszarach na skutek istotnej zmiany tych uwarunkowań. Na tak postawione pytanie odpowiada niniejszy artykuł, przy czym dziedzinę analizy ograniczono do spółek giełdowych branży energetycznej w Polsce. Jego celem jest analiza i ocena sytuacji finansowej spółek tworzących portfel indeksu WIG-ENERGIA.
Autor: Wiesław Dębski, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz ("Rynek Energii" - nr 3/2012)
14.05.2012r. 12:55

Po ogłoszeniu raportu Państwowego Instytutu Geologicznego, który przybliżył szacunki dotyczące zasobności złóż niekonwencjonalnych w Polsce, trwa oczekiwanie na przedstawienie zasad podziału przyszłych zysków z wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Wedle zapowiedzi planowane jest uchwalenie specjalnej ustawy podatkowej na kształt ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, nakładającej specjalną daninę publiczną na wydobycie miedzi i srebra.
Autor: Krzysztof Kwiecień - prawnik w Departamencie Prawa Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
01.03.2012r. 14:12

W artykule omówiono problemy kosztów energetyki związane z budową elektrowni jądrowych, niekonwencjonalnych źródeł energii, redukcji CO2 , NOx i SO2 . Przyjęto za punkt wyjścia rachunek kosztów rocznych, na które składają się koszty nakładowe, eksploatacji (w tym paliwa) oraz koszty strat społecznych ponoszonych przez środowisko naturalne w skali regionu czy kraju.
Autor: dr inż. Jerzy A. Knitter ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia")
19.01.2012r. 14:57

Podmioty zajmujące się wytwarzaniem, obrotem, czy też dystrybucją energii elektrycznej spotykają się w praktyce z różnymi zdarzeniami faktycznymi, lub też stają na przeciw nowym regulacjom prawnym, które niejednokrotnie skutkują powstawaniem określonych konsekwencji w zakresie podatku VAT. Pytania, które wówczas często są stawiane dotyczą m.in. tego, czy po stronie tych podmiotów powstają określone ryzyka podatkowe, czy też może wprowadzenie nowych regulacji prawnych stwarza obszar do wprowadzenia optymalizacji podatkowych.
Autorzy: Dr Katarzyna Feldo – menedżer w firmie doradztwa podatkowego PwC, Iwona Młynarska-Morchało – starszy konsultant w firmie doradztwa podatkowego PwC
10.10.2011r. 14:24

W artykule przedstawiono mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych z następujących źródeł: funduszy UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Analizie poddane zostały ramy prawne, cele oraz główne zasady finansowania inwestycji energetycznych z tych źródeł. Przeprowadzona analiza dowiodła, że znaczenie energetyki w polityce strukturalnej UE rośnie.
Autor: Karol Janowski ("Rynek Energii" - Nr 3 /2011)
05.10.2011r. 11:31

W zasadzie w większości organizacji realizowany jest standardowy plan remontów, które jedynie przedłużają czas życia aktywów. Kiedy jest zatem najlepszy moment na nowe inwestycje rozwojowe?... Jak przyjmować stopy dyskonta? Jak analizować oferty wariantowe rozwiązań technologicznych? Jakie narzędzia IT wspierają takie analizy? Autor artykułu przedstawia kilka cennych wskazówek.
Autor: Andrzej Ebinger - właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Ebinger Consultingcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE