ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
26.03.2013r. 13:08

Jerzy Łaskawiec
Uczestniczyłem ostatnio w kilku wydarzeniach związanych z omawianiem sytuacji obecnej i przyszłości w polskiej energetyce i ciepłownictwie. Osoby z kierownictwa dużych grup energetycznych po raz pierwszy wypowiedziały się tak jednoznacznie w kwestii ekonomiki podejmowanych inwestycji w aktywa trwałe.
(„Energetyka Cieplna i Zawodowa” – nr 3/2013)
25.03.2013r. 13:56

W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2).
Autor: dr inż. Marcin Jaskólski ("Rynek Energii" - nr 6/2012)
08.03.2013r. 14:00

Elektroenergetyka weszła w fazę walki o klienta, a zysk w jej łańcuchu wartości przesuwa się od produkcji do sprzedaży energii. Jest to zjawisko trwałe i nieodwracalne - czasy, w których za główne źródło wartości uznawano wytwarzanie energii, bezpowrotnie minęły. Rentowność tego segmentu spada, a wraz z nią ilość gotówki w całej branży. Do jej zmniejszenia przyczynia się również spadek marż na rynku hurtowym. Jedynie regulowana, sztywna wartość taryfy G pozostaje swoistą poduszką bezpieczeństwa dla elektroenergetyki. W tej sytuacji zyskują koncerny, które posiadają tanie moce wytwórcze bądź nie posiadają ich wcale, a tracą te, które mają drogie elektrownie systemowe.
Autor: Jan Rączka, partner, Efekt Technologies Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
26.02.2013r. 15:07

Rozwiązania w zakresie przepisów podatkowych są jednym z obszarów, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie efektywności planowanego systemu wsparcia.
Autorzy: Weronika Pelc, wspólnik, kierownik Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego
Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy, członek Zespołu Doradztwa Podatkowego, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa („Czysta Energia” – nr 2/2013)
31.01.2013r. 15:22

W ciągu kilku ostatnich lat fotowoltaika przebyła drogę od zainteresowania naukowców i wstępnych prac wdrożeniowych do rzeczywistego wykorzystania w sektorze energetycznym większości krajów rozwiniętych.
Autorzy: dr inż. Maciej Sibiński, inż. Aleksandra Jatczak, Politechnika Łódzka ("Czysta Energia" - nr 12/2012)
14.01.2013r. 14:20

Istnieją różne mechanizmy wsparcia OZE środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program szwajcarski), które mogą być przyznawane na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (wfośigw, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itd.
Autor: Cezary Tomasz Szyjko ("Energia Gigawat" - nr 12/2012)
09.01.2013r. 12:41

W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła bazujących na procesie zgazowania biomasy. Analizę oparto o wyniki badań prowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu nad innowacyjnym generatorem zgazowania GazEla. Wyniki tych badań dowodzą możliwości prowadzenia efektywnej produkcji gazu o jakości predysponującej go do wykorzystania w silniku tłokowym lub nawet turbinie gazowej.
Autorzy: Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk ("Rynek Energii” - nr 5/2012)
03.01.2013r. 11:48

Moc i energia bierna oraz kwestia sposobu rozliczania za pobór tych wielkości jest od wielu lat sprawą bardzo dyskusyjną. Powstało wiele artykułów i referatów, przedstawianych na różnych konferencjach, o tematyce związanej z mocą bierną lub analizujących obecny sposób rozliczeń za pobór energii biernej [1] - [3], [5] - [8]. Problemy ze sposobem rozliczania za pobór mocy i energii biernej wynikają w dużej mierze z niezakończonej dyskusji na temat opisu właściwości energetycznych obwodów i prawidłowego uwzględnienia w nim składowych mocy pozornej.
Autorzy: Waldemar Szpyra, Aleksander Kot, Wiesław Nowak, Rafał Tarko - AGH w Krakowie, Jacek Słowik – Manstel Bednarczyk Słowik, Wiącek Sp. J. ("Energia Elektryczna" - listopad 2012)
02.11.2012r. 14:17

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unkaniu podwójnego opodatkowania.
Autor: Paweł Kossecki ("Rynek Energii" - nr 4/2012)
26.09.2012r. 14:08

Pojawienie się potencjalnie dużych zasobów gazu łupkowego stawia przed polską gospodarką problem czy i na jakich zasadach opodatkować wydobycie tego surowca. Autorzy argumentują, że wybór systemu podatkowego zależy w decydującym stopniu od tego czy stawiać będziemy na maksymalizację wydobycia tego paliwa czy także uwzględniać będziemy dochody budżetu. W artykule rozpatrzono kilka wariantów opodatkowania wskazując na kluczową rolę asymetrii informacyjnej w jaką uwikłane są władze podatkowe konstruując system podatkowy dla sektora gazowego.
Autorzy: Marek Garbicz, Hanna Sokół ("Rynek Energii" - nr 3/2012)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE