ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KALENDARIUM WYDARZEŃMATERIAŁY PROBLEMOWE
10.07.2013r. 14:10

Przedsiębiorcy działający w branży energetycznej często stają przed problemami związanymi z podatkowym traktowaniem kosztów finansowania. Podstawowe pytania, związane z takimi kosztami to: czy dany koszt stanowi koszt uzyskania przychodu (KUP), czy też istnieją wątpliwości co do jego związku z przychodami spółki, czy koszt powinien być rozpoznawany na bieżąco, czy też zwiększać wartość początkową środka trwałego (lub wartości niematerialnych i prawnych - WNiP), czy – w przypadku kosztów niezaliczanych do wartości początkowej – należy je rozpoznawać jednorazowo, czy też rozłożyć ich rozpoznanie w czasie?
Autor: Monika Ławnicka, doradca podatkowy, Accreo
02.07.2013r. 14:21

PIR nie będzie konkurentem prywatnego biznesu, dostarczy natomiast ostatniego złotego do zrealizowania projektu.
Z Mariuszem Grendowiczem, prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych, rozmawia Cezary Szymanek (www.bloombergbusinessweek.pl)
17.06.2013r. 14:22

Przestarzałość techniczna aparatu wytwórczego oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej w istotnym stopniu określają potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki. Wydatki inwestycyjne głównych grup kapitałowych ponoszone w latach 2008-2011 były średnio o połowę niższe niż środki finansowe pochodzące z zysku zatrzymanego i amortyzacji. Przyczyną tej sytuacji wydaje się być brak jednoznacznej strategii rozwojowej badanych podmiotów gospodarczych, związane z czynnikami ryzyka tego sektora wynikającymi m.in. z polityki klimatycznej UE, niepewności związanej z prywatyzacją sektora, przewidywanymi zmianami w prawie energetycznym.
Autor: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor, Zbigniew Połecki ("Rynek Energii" - nr 2/2013)
05.04.2013r. 09:18

Potrzeby finansowe dotyczące inwestycji energetycznych w Polsce są ogromne. Sposób znalezienia finansowania na te projekty jest sprawą otwartą. Banki mogą sięgnąć po pomoc w ramach swoich grup kapitałowych, ale też koncerny energetyczne mogą wchodzić na rynek kapitałowy. Wyzwaniem pozostaje niepewność technologiczna i regulacyjna, decydująca o trudno przewidywalnej efektywności inwestycji energetycznych. Ważnym utrudnieniem w dostępie do kredytu jest także zaciśnięcie gorsetu obostrzeń wewnątrzsystemu bankowego. O ile najlepsze projekty, nawet w takich warunkach, znajdą finansowanie, o tyle o powodzeniu zdecydowanej większości pozostałych zdecyduje przejrzystość i stabilność otoczenia regulacyjnego.
Autor: Sławomir Żygowski, prezes Zarządu Nordea Bank Polska. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
26.03.2013r. 13:08

Jerzy Łaskawiec
Uczestniczyłem ostatnio w kilku wydarzeniach związanych z omawianiem sytuacji obecnej i przyszłości w polskiej energetyce i ciepłownictwie. Osoby z kierownictwa dużych grup energetycznych po raz pierwszy wypowiedziały się tak jednoznacznie w kwestii ekonomiki podejmowanych inwestycji w aktywa trwałe.
(„Energetyka Cieplna i Zawodowa” – nr 3/2013)
25.03.2013r. 13:56

W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2).
Autor: dr inż. Marcin Jaskólski ("Rynek Energii" - nr 6/2012)
08.03.2013r. 14:00

Elektroenergetyka weszła w fazę walki o klienta, a zysk w jej łańcuchu wartości przesuwa się od produkcji do sprzedaży energii. Jest to zjawisko trwałe i nieodwracalne - czasy, w których za główne źródło wartości uznawano wytwarzanie energii, bezpowrotnie minęły. Rentowność tego segmentu spada, a wraz z nią ilość gotówki w całej branży. Do jej zmniejszenia przyczynia się również spadek marż na rynku hurtowym. Jedynie regulowana, sztywna wartość taryfy G pozostaje swoistą poduszką bezpieczeństwa dla elektroenergetyki. W tej sytuacji zyskują koncerny, które posiadają tanie moce wytwórcze bądź nie posiadają ich wcale, a tracą te, które mają drogie elektrownie systemowe.
Autor: Jan Rączka, partner, Efekt Technologies Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
26.02.2013r. 15:07

Rozwiązania w zakresie przepisów podatkowych są jednym z obszarów, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie efektywności planowanego systemu wsparcia.
Autorzy: Weronika Pelc, wspólnik, kierownik Zespołu Doradztwa dla Sektora Energetycznego
Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy, członek Zespołu Doradztwa Podatkowego, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa („Czysta Energia” – nr 2/2013)
31.01.2013r. 15:22

W ciągu kilku ostatnich lat fotowoltaika przebyła drogę od zainteresowania naukowców i wstępnych prac wdrożeniowych do rzeczywistego wykorzystania w sektorze energetycznym większości krajów rozwiniętych.
Autorzy: dr inż. Maciej Sibiński, inż. Aleksandra Jatczak, Politechnika Łódzka ("Czysta Energia" - nr 12/2012)
14.01.2013r. 14:20

Istnieją różne mechanizmy wsparcia OZE środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł krajowych (NFOSiGW, BOŚ, BGK, ARR) lub zagranicznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, fundusze norweskie, program szwajcarski), które mogą być przyznawane na szczeblu centralnym (NFOŚiGW, ARiMR) lub regionalnym (wfośigw, Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w różnych formach: dotacji, kredytu, pożyczki, dopłaty do oprocentowania lub kapitału kredytu itd.
Autor: Cezary Tomasz Szyjko ("Energia Gigawat" - nr 12/2012)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE