ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KALENDARIUM WYDARZEŃ
Energa - Raport roczny za 2019 rok

Kiedy: 17 kwiecień 2020
Miejsce:
Organizator: Energa
PKN Orlen - Raport za 1. kwartał 2020 roku

Kiedy: 23 kwiecień 2020
Miejsce:
Organizator: PKN OrlenMATERIAŁY PROBLEMOWE
13.02.2014r. 14:51

W artykule zaprezentowano dane dla elektroenergetyki obejmujące lata 2010-2012 w powiązaniu z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wskazują one na osiągnięcie zysków brutto na działalności energetycznej w analizowanych latach. Wynik ten jest rezultatem między innymi wzrostu cen energii (ok. 2%) i niewielkiego zwiększenia jej sprzedaży. Przedstawiono również podstawowe informacje o: poziomie sprzedaży, cenach energii, kosztach jej dostarczania do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz wyniki finansowe dużych spółek energetycznych będących na giełdzie.
Autorzy: Henryk Kaproń, Zbigniew Połecki ("Rynek Energii" - nr 6/2013)
19.09.2013r. 13:45

Niniejszy artykuł przedstawia przykładową analizę rentowności mikroinstalacji fotowoltaicznej w systemie tzw. gwarantowanych taryf stałych, których wprowadzenie rozważane jest w projekcie tzw. dużego „trójpaku” ustaw energetycznych. Analizie poddana została typowa domowa dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 3 kW podłączona do krajowej sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży nadwyżek generowanej energii lokalnemu zakładowi energetycznemu.
Autor: Leszek Pstraś ("Energia Gigawat" - nr 8-9/2013)
03.09.2013r. 13:59

Według obowiązującej obecnie doktryny zarządzania spółkami nazywanej shareholder value, przedsiębiorstwo ma jeden cel: tworzenie zysków dla właścicieli. W praktyce sprowadza się to do działań windujących ceny akcji. Pociągnęło to za sobą liczne projekty obniżania kosztów, które często zawierały różne formy redukcji zatrudnienia. Badania wykazują jednak, że większość firm redukujących zatrudnienie nie uzyskała z tego tytułu obniżenia całkowitych kosztów działalności. Nierzadko występowało za to zahamowanie dynamiki wzrostu kursów akcji. Osiągano więc efekty odwrotne do zakładanych. Autor prowadzi projekt badawczy, którego celem jest m. in. wycena i określenie poziomu wykorzystania tego tzw. aktywów miękkich w polskich przedsiębiorstwach elektroenergetycznych.
Autor: Krzysztof Chlebowski
26.08.2013r. 14:18

Artykuł dotyczy metodyki oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej. Przedstawiono korzyści i koszty zasobników energii elektrycznej w różnych obszarach aplikacyjnych. Opisano metodykę oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej.
Autorzy: Mariusz Kłos, Józef Paska ("Rynek Energii" - czerwiec 2013)
13.08.2013r. 14:48

Doświadczenia wielu krajów, w tym Polski, jednoznacznie podkreślają, że uboczne produkty spalania węgla w energetyce z odpadów stały się uzupełniającym składnikiem wielu surowców i produktów oraz źródłem bezpośredniego wytwarzania produktów handlowych spełniających wymagania produktowe.
Autor: Jan J. Hycnar - ECOCOAL Consulting Center Katowice ("Energetyka" – maj 2013)
30.07.2013r. 14:52

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi zarzewie dyskusji w kontekście opodatkowania inwestycji z zakresu odnawialnej energii.
Autor: Martyna Witkowska - Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Toruniu ("Czysta Energia" - nr 6/2013)
29.07.2013r. 13:33

Artykuł dotyczy zagadnień wymiaru ekonomicznego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania. Przedstawiono formalny opis matematyczny zagadnienia optymalizacji poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania oraz pewne elementy jego rozwiązania: podejście polegające na wartościowaniu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności zasilania oraz zagadnienie szacowania kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności zasilania.
Autor: Józef Paska ("Rynek Energii" – nr 2/2013)
18.07.2013r. 14:04

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. wskazuje na szereg przedsięwzięć do realizacji przez przedsiębiorstwa związane z podsektorem elektroenergetyki w celu: poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii, ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.
Autorzy: dr Przemysław Zaleski, dr inż. Krzysztof Hajdrowski
("Nowa Energia" 2-3/2013)
17.07.2013r. 14:02

Analiza ryzyka jest niezbędnym elementem w procesach inwestycyjnych. W czasie, gdy pojawiają się deklaracje inwestorów w sprawie budowy nowych bloków elektroenergetycznych o bardzo dużych mocach znamionowych, a z drugiej strony coraz szybciej rozwija się segment źródeł małej mocy, analiza ta nabiera dodatkowego znaczenia. W referacie zostanie przedstawiona propozycja szacowania miary ryzyka techniczno-ekonomicznego, uwzględniającego czas budowy poszczególnych źródeł oraz jednostkowe koszty ich budowy.
Autor: dr inż. Henryk Kocot
("Rynek Energii" 2/2013)
15.07.2013r. 14:10

Inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektory gospodarcze związane z energią od lat cieszy się na świecie znacznym zainteresowaniem. Rosnąca popularność tego typu akcji ma wiele przyczyn, z których najważniejsze to waga tych sektorów dla gospodarki oraz rosnące zainteresowanie aktywami rzeczowymi, a więc także i spółkami, których działalność związana jest z tego rodzaju aktywami. Zainteresowanie to wzrasta także z powodu tego, iż zgodnie z wynikami niektórych badań inwestowanie w aktywa rzeczowe, w tym surowce energetyczne, zwiększa efektywność portfela inwestycyjnego oraz stanowić może zabezpieczenie przed inflacją i niektórymi innymi zaburzeniami gospodarczymi o charakterze makroekonomicznym.
Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek
("Rynek Energii" 3/2013)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE