ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
13.08.2013r. 14:48

Doświadczenia wielu krajów, w tym Polski, jednoznacznie podkreślają, że uboczne produkty spalania węgla w energetyce z odpadów stały się uzupełniającym składnikiem wielu surowców i produktów oraz źródłem bezpośredniego wytwarzania produktów handlowych spełniających wymagania produktowe.
Autor: Jan J. Hycnar - ECOCOAL Consulting Center Katowice ("Energetyka" – maj 2013)
30.07.2013r. 14:52

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi zarzewie dyskusji w kontekście opodatkowania inwestycji z zakresu odnawialnej energii.
Autor: Martyna Witkowska - Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Toruniu ("Czysta Energia" - nr 6/2013)
29.07.2013r. 13:33

Artykuł dotyczy zagadnień wymiaru ekonomicznego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania. Przedstawiono formalny opis matematyczny zagadnienia optymalizacji poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania oraz pewne elementy jego rozwiązania: podejście polegające na wartościowaniu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności zasilania oraz zagadnienie szacowania kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu bezpieczeństwa elektroenergetycznego i/lub niezawodności zasilania.
Autor: Józef Paska ("Rynek Energii" – nr 2/2013)
18.07.2013r. 14:04

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. wskazuje na szereg przedsięwzięć do realizacji przez przedsiębiorstwa związane z podsektorem elektroenergetyki w celu: poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej, rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii, ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.
Autorzy: dr Przemysław Zaleski, dr inż. Krzysztof Hajdrowski
("Nowa Energia" 2-3/2013)
17.07.2013r. 14:02

Analiza ryzyka jest niezbędnym elementem w procesach inwestycyjnych. W czasie, gdy pojawiają się deklaracje inwestorów w sprawie budowy nowych bloków elektroenergetycznych o bardzo dużych mocach znamionowych, a z drugiej strony coraz szybciej rozwija się segment źródeł małej mocy, analiza ta nabiera dodatkowego znaczenia. W referacie zostanie przedstawiona propozycja szacowania miary ryzyka techniczno-ekonomicznego, uwzględniającego czas budowy poszczególnych źródeł oraz jednostkowe koszty ich budowy.
Autor: dr inż. Henryk Kocot
("Rynek Energii" 2/2013)
15.07.2013r. 14:10

Inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektory gospodarcze związane z energią od lat cieszy się na świecie znacznym zainteresowaniem. Rosnąca popularność tego typu akcji ma wiele przyczyn, z których najważniejsze to waga tych sektorów dla gospodarki oraz rosnące zainteresowanie aktywami rzeczowymi, a więc także i spółkami, których działalność związana jest z tego rodzaju aktywami. Zainteresowanie to wzrasta także z powodu tego, iż zgodnie z wynikami niektórych badań inwestowanie w aktywa rzeczowe, w tym surowce energetyczne, zwiększa efektywność portfela inwestycyjnego oraz stanowić może zabezpieczenie przed inflacją i niektórymi innymi zaburzeniami gospodarczymi o charakterze makroekonomicznym.
Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek
("Rynek Energii" 3/2013)
10.07.2013r. 14:10

Przedsiębiorcy działający w branży energetycznej często stają przed problemami związanymi z podatkowym traktowaniem kosztów finansowania. Podstawowe pytania, związane z takimi kosztami to: czy dany koszt stanowi koszt uzyskania przychodu (KUP), czy też istnieją wątpliwości co do jego związku z przychodami spółki, czy koszt powinien być rozpoznawany na bieżąco, czy też zwiększać wartość początkową środka trwałego (lub wartości niematerialnych i prawnych - WNiP), czy – w przypadku kosztów niezaliczanych do wartości początkowej – należy je rozpoznawać jednorazowo, czy też rozłożyć ich rozpoznanie w czasie?
Autor: Monika Ławnicka, doradca podatkowy, Accreo
02.07.2013r. 14:21

PIR nie będzie konkurentem prywatnego biznesu, dostarczy natomiast ostatniego złotego do zrealizowania projektu.
Z Mariuszem Grendowiczem, prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych, rozmawia Cezary Szymanek (www.bloombergbusinessweek.pl)
17.06.2013r. 14:22

Przestarzałość techniczna aparatu wytwórczego oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej w istotnym stopniu określają potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki. Wydatki inwestycyjne głównych grup kapitałowych ponoszone w latach 2008-2011 były średnio o połowę niższe niż środki finansowe pochodzące z zysku zatrzymanego i amortyzacji. Przyczyną tej sytuacji wydaje się być brak jednoznacznej strategii rozwojowej badanych podmiotów gospodarczych, związane z czynnikami ryzyka tego sektora wynikającymi m.in. z polityki klimatycznej UE, niepewności związanej z prywatyzacją sektora, przewidywanymi zmianami w prawie energetycznym.
Autor: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor, Zbigniew Połecki ("Rynek Energii" - nr 2/2013)
05.04.2013r. 09:18

Potrzeby finansowe dotyczące inwestycji energetycznych w Polsce są ogromne. Sposób znalezienia finansowania na te projekty jest sprawą otwartą. Banki mogą sięgnąć po pomoc w ramach swoich grup kapitałowych, ale też koncerny energetyczne mogą wchodzić na rynek kapitałowy. Wyzwaniem pozostaje niepewność technologiczna i regulacyjna, decydująca o trudno przewidywalnej efektywności inwestycji energetycznych. Ważnym utrudnieniem w dostępie do kredytu jest także zaciśnięcie gorsetu obostrzeń wewnątrzsystemu bankowego. O ile najlepsze projekty, nawet w takich warunkach, znajdą finansowanie, o tyle o powodzeniu zdecydowanej większości pozostałych zdecyduje przejrzystość i stabilność otoczenia regulacyjnego.
Autor: Sławomir Żygowski, prezes Zarządu Nordea Bank Polska. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkowącire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE