ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.02.2015r. 14:13

Rok minął i jak zwykle w takiej sytuacji próbujemy osądzić, jaki był, co przyniósł, jakich oczekiwań nie spełnił. Pytamy, a ja czynię to niezmiennie, czy dołożył się tylko do metryki, czy też rozjaśnił i umożliwił lepsze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości.
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - styczeń 2015)
16.01.2015r. 14:05

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie dodane zostało zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Zmiana ta ma moc wsteczną - zwolnione z podatku dochodowego zostały wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Autor: Anna Siwkowska - radca prawny SRS Legal
13.01.2015r. 12:30

Zmiany, których poddawane są podmioty sektora energetycznego w ostatnich latach można z pewnością zaliczyć do radykalnych, mając na względzie zarówno kwestie własnościowe (np. giełda czy też procesy prywatyzacji), organizacyjne (procesy konsolidacji i podziału spółek) oraz transformacji prorynkowej przedsiębiorstw. Zwrócić należy uwagę na realizowane przy okazji procesów restrukturyzacji w innych krajach świata także procesy przejęć przedsiębiorstw z wykorzystaniem inżynierii finansowej. Szersze przedstawienie tej problematyki zostało przedstawione przez autorów w artykule.
Autorzy: Piotr J. Białowąs i Dariusz Stolarczyk
05.11.2014r. 15:20

Bilansowanie handlowe oraz obrót energią elektryczną stanowią dwa odrębne przedmioty działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego oraz prawa podatkowego.
Autor: Waldemar Brysz („Energetyka Wodna” 04/2014)
22.09.2014r. 15:19

W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że spółki amerykańskie stosują w praktyce bardziej agresywne strategie finansowania, w większym zakresie korzystając z dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce do finansowania majątku wykorzystują przeważnie kapitał własny, co wynika głównie z uwarunkowań prawnych oraz struktury właścicielskiej.
Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014)
18.09.2014r. 05:53

W klasycznych, finansowych metodach standingu przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych pomija się wartość aktywów niematerialnych, które mogą mieć decydujący wpływ na wyniki spółek. Powoduje to, że akcje sporej grupy przedsiębiorstw notowanych na giełdach są niedoszacowane lub przeszacowane przez rynek. W artykule przedstawiam analizę Polskiej Grupy Energetycznej za pomocą dwóch metod pomiaru aktywów niematerialnych wraz z wnioskami dotyczącymi zgodności wyceny spółki przez rynek z jej rzeczywistą wartością.
Autor: Krzysztof Chlebowski
28.07.2014r. 13:59

Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący sposób wpływają w ostatnim czasie trzy czynniki: wyniki gospodarcze uzyskane w roku 2014, propozycje KE, tzw. II Pakiet Klimatyczny z 22 stycznia 2014 oraz zmiany energetyki w skali globalnej, zachodzące z niespotykaną do tej pory dynamiką.
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014)
23.06.2014r. 14:47

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii elektrycznej, prawdopodobnie największy potencjał szybkiego rozwoju w Polsce, zwłaszcza w zakresie mikro i małych instalacji, posiada fotowoltaika. Niniejszy artykuł przedstawia proces kompleksowej analizy rentowności inwestycji w systemy fotowoltaiczne (PV) z omówieniem wszystkich istotnych aspektów technicznych i finansowych jakie należy uwzględnić w takiej analizie. Ponieważ nowelizacja Prawa energetycznego oraz opracowywana nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii przewidują wsparcie tylko systemów fotowoltaicznych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, w artykule skoncentrowano się właśnie na tego typu systemach.
Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014)
26.03.2014r. 13:22

5 marca b.r., ruszyły negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską nad Umową Partnerstwa - to strategiczny dokument, na podstawie którego zostanie uruchomione wsparcie dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. W kolejnym okresie programowania, w ramach polityki spójności, Polsce przypadnie około 82,5 mld EUR, z czego na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspierający inwestycje infrastrukturalne i energetyczne zostanie przeznaczonych prawie 30 mld EUR.
Autor: Aleksandra Pabiańska, Accreo
13.03.2014r. 14:20

Tereny wiejskie zostały określone w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) jako jeden z pięciu strategicznych obszarów wsparcia unijnego dla Polski.
Autor: Wiesław Wasilewski - BIG-POL Fundusze Pomocowe, Warszawa ("Czysta Energia" - nr 2/2014)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE