ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
03.08.2016r. 05:34

W artykule wskazano możliwości finansowania budowy elektrowni jądrowych nie tylko w celu osiągania krótkoterminowych zysków ekonomicznych, ale także efektów długoterminowych, przyczyniających się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Dokonano również przeglądu stosowanych metod finansowania oraz wskazano te, które mogłyby być zastosowane w warunkach polskich. Z punktu widzenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej bardzo ważnym jest przypadek finansowania elektrowni Hinkley Point C, budowanej w Wielkiej Brytanii jako element planu Reformy Rynku Energii.
Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski - Politechnika Warszawska ("Rynek Energii Elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Politechnika Lubelska)
03.02.2016r. 14:18

Autor: Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - 11-12/2015)
Co będzie z dotacjami z NFOŚiGW gdy EdF zechce spieniężyć swoje aktywa w Polsce? Zostaną zwrócone czy też powiększą zyski z polskich inwestycji i wspomogą budowę np. elektrowni jądrowej na Wyspach Brytyjskich?
21.12.2015r. 14:27

Wojciech Olszewski, Marek Dzida ) - Politechnika Gdańska ("Energetyka" - listopad 2015)
Zmieniające się warunki makrootoczenia, większe wymagania klientów, a także zaostrzająca się konkurencja wymusza na podmiotach gospodarczych podejmowanie systematycznych działań zwiększających efektywność funkcjonowania. Podejmowanie trafnych decyzji bez aktualnie dostępnych i wiarygodnych informacji techniczno-ekonomicznych, jest niewykonalne. Mimo wszystko samo posiadanie tych informacji jest niewystarczającym środkiem, aby dokonać oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rzetelną ocenę można uzyskać po przeprowadzeniu analizy finansowej, wykorzystując informacje techniczno-ekonomiczne.
30.11.2015r. 14:19

Krzysztof Badyda, Michał Kuźniewski ("Energetyka" - listopad 2015)
Polska elektroenergetyka stoi przed olbrzymim wyzwaniem modernizacyjnym, jaki narzucają jej wymogi Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Istnieje konieczność rozważenia budowy stabilnego, w sensie finansowym i technicznym, oraz nieemitującego CO2 źródła energii elektrycznej, jakim jest elektrownia jądrowa.
18.11.2015r. 14:09

Janusz Lichota, Piotr Podkomorzy, Kazimierz Wójs ("Rynek Energii" - październik 2015)
Celem artykułu jest sprawdzenie warunków opłacalności zainwestowania kapitału w instalację fotowoltaiczną. Szczegółową analizę techniczno-ekonomiczną pokazano w przypadku użytkownika indywidualnego. Ogólny wynik analizy jest prosty: jest to opłacalne pod pewnymi warunkami. Jeżeli nie są dotrzymane, to inwestor jest narażony na straty finansowe.
25.06.2015r. 13:47

Liczne zalety biogazowni oraz pozytywne sygnały ze strony rządzących wskazujące na wolę rozwijania OZE w Polsce zachęcały inwestorów do realizacji projektów biogazowych w naszym kraju.
Autor: Sylwia Koch-Kopyszko, Grupa Kapitałowa Business Consulting Group ("Czysta Energia", nr 6/2015 r.)
24.04.2015r. 10:21

Producenci i sprzedawcy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł mogą obecnie korzystać ze zwolnienia z akcyzy od tej energii. Uchwalona niedawno ustawa o odnawialnych źródłach energii ograniczy jednak w znaczący sposób możliwość korzystania z tego uprawnienia - piszą eksperci Advicero Tax.
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca Podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o., Sławomir Patejuk, Senior Tax Manager w Advicero Tax Sp. z o.o.
30.03.2015r. 13:12

21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała raport za 2014 rok. Ta najmniejsza spółka, (wśród siedmiu firm sektora notowanych na GPW), odnotowała wyraźną poprawę sytuacji, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę stratę z jaką firma "borykała" się rok wcześniej. Obserwujemy wzrost przychodów operacyjnych (o 7 mln PLN tj. o 4,9%), a przede wszystkim dodatni, wysoki wynik zarówno EBIT jak i zysk netto. Korzystna zmiana wyniku była w dużej mierze efektem ograniczenia kosztów w spółce.
Autor: Dorota Zaborska, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A.
11.02.2015r. 14:06

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym.
Autor: Waldemar Brysz, FCG Fiscal Consulting ("Energetyka Wodna" - 4/2014)
02.02.2015r. 14:13

Rok minął i jak zwykle w takiej sytuacji próbujemy osądzić, jaki był, co przyniósł, jakich oczekiwań nie spełnił. Pytamy, a ja czynię to niezmiennie, czy dołożył się tylko do metryki, czy też rozjaśnił i umożliwił lepsze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości.
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - styczeń 2015)cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE