ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.KALENDARIUM WYDARZEŃ
Grupa Lotos - Raport za I kwartał 2021 r.

Kiedy: 28 kwiecień 2021
Miejsce:
Organizator: Grupa Lotos
PKN Orlen - Raport za 1. kwartał 2021 roku

Kiedy: 29 kwiecień 2021
Miejsce:
Organizator: PKN OrlenSERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Ponad 4,2 mld zł - rekordowa EBITDA Grupy Tauron w 2020 r.
01.04.2021r. 07:00

www.cire.pl | Obserwuj nas na facebook.com/energetyka
Grupa Tauron miała w 2020 r. 4.223 mln zł EBITDA wobec 3.599 mln zł przed rokiem. Produkcja energii z OZE wyniosła 1,9 TWh (wzrost o 41 proc.); udział produkcji z OZE w łącznym wolumenie produkcji wzrósł z 10 do 16 proc. - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
W 2020 r. skutecznie podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla rozwoju Grupy Tauron. Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną Grupy - mówi Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia - Osiągnięte przez Grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa Tauron efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy Tauron pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona - dodaje Marek Wadowski.

Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,5x wobec 2,8x na koniec 2019 r. Poziom wskaźnika potwierdza stabilną sytuację finansową Grupy Tauron.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne J.m. 2020 r. 2019 r. Zmiana (proc.) IV kwartał 2020 r. IV kwartał 2019 r. Zmiana
(proc.)
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 50,26 51,73 (3) 13,32 12,99 3
Liczba klientów - Dystrybucja tys. 5 715 5 651 1 5 715 5 651 1
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 12,50 13,88 (10) 3,79 3,46 10
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym: TWh 1,94 1,38 41 0,55 0,41 34
Produkcja z biomasy TWh 0,57 0,34 68 0,17 0,07 143
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 1,37 1,04 32 0,37 0,33 12
Wytwarzanie ciepła PJ 11,63 10,85 7 4,11 3,71 11
Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: TWh 45,62 45,90 (1) 12,50 11,87 5
Sprzedaż detalicznej energii elektrycznej TWh 32,43 33,73 (4) 8,72 8,70 0
Produkcja węgla handlowego mln ton 4,54 3,78 20 0,96 0,84 13
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 4,08 3,80 7 1,11 0,83 34


W 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej w porównaniu do 2019 r. Spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

W 2020 r. Grupa Tauron wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10 proc. mniej w stosunku do 2019 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym 1,4 TWh z OZE). Zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową. Wzrost produkcji z OZE o 41 proc. wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych.
Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16 proc. wobec 10 proc. w 2019 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem produkcja ciepła wzrosła o 7 proc., tj. do poziomu 11,6 PJ.

W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych Tauron Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Węglokoks.
Dane finasowe

Kluczowe wyniki finansowe*
(w mln zł)
2020 r. 2019 r. Zmiana (proc.) IV kwartał 2020 r. IV kwartał 2019 r. Zmiana
(proc.)
Przychody ze sprzedaży 20 850 19 558 7 5 629 5 120 10
EBIT (1 732) 295 - (2 618) (1 154) -
EBITDA 4 223 3 599 17 809 443 83
Marża EBITDA 20,3 proc. 18,4 proc. 1,9 p.p. 14,4 proc. 8,6 proc. 5,7 p.p.
Wynik netto** (2 488) (12) - (2 548) (985) -


* wyniki uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną (Tauron Ciepło Sp. z o.o.)
** przypadający akcjonariuszom jednostko dominujące

Grupa Tauron wypracowała w 2020 r. 20,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 7 proc. więcej w porównaniu z 2019 r. Wpływ na to miały wyższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost stawek usług dystrybucyjnych.

W 2020 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła ponad 4,2 mld zł i była o 17 proc. wyższa niż przed rokiem. 72 proc. udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16 proc. udział (683 mln zł), a Segment OZE odpowiada już za ponad 7 proc. EBITDA Grupy (297 mln zł). Marża EBITDA wzrosła o 1,9 pkt proc. r/r i osiągnęła poziom 20,3 proc.

Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek Grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto (łącznie na działalności kontynuowanej i zaniechanej). Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy Tauron w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł.

Inwestycje

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 4,0 mld zł i były niższe o 2 proc. od poniesionych w 2019 r., kiedy wyniosły 4,1 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wydobycie i Wytwarzanie oraz wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja, Pozostała działalność i OZE.

Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 908 mln zł), gdzie finansowano m.in. budowę nowych przyłączy (924 mln zł) oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (827 mln zł). W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych, a ponad połowa z tych środków (688 mln zł) była związana z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie. Na dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT przeznaczone zostało 239 mln zł.

Czytaj również:

Nowe tematy, nowe komentarze naszych Czytelników
O tym teraz dyskutuje branża
  1. Ministerstwo Aktywów Państwowych potwierdza plan utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego
  2. Prezes URE po raz pierwszy wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.
  3. PGE sprzedała Skarbowi Państwa udziały w spółce PGE EJ 1. Skarb Państwa zapłaci za wszystkie udziały w spółce ok. 531 mln zł, z czego PGE za swoje udziały otrzyma kwotę blisko 372 mln zł.

KOMENTARZE ( 3 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Sebastian G 31.03.2021r. 22:38
Świetnie zarządzana spółka to i świetne wyniki.
Analizy mówią same za siebie.
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 01-04-2021r. 21:34 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Grzegorz 01.04.2021r. 10:55
taaa...ebitda piękny wskaźnik...a zysku nie ma....
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE