ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Stabilne przychody i wzrost zysków Taurona w 2017 roku
14.03.2018r. 08:35 13.03.2018r. 19:12

Przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych oraz wzrost wyniku EBITDA o 6,2 proc., a zysku netto u netto o 274 proc., odnotował Tauron Polska Energia w 2017 roku.
W 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 proc.), Wytwarzanie (o 4 proc.) i Dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż.

EBITDA Grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy miały segmenty: Dystrybucja (64 proc.) i Sprzedaż (24 proc.).

Wynik EBITDA grupy Tauron w czwartym kwartale (wg wyliczeń PAP Biznes) i w całym 2017 r. według obszarów działalności (w tys. zł):
EBITDA IV kw 2017 IV kw 2016 Różnica 2017 2016 Różnica
Wydobycie -41 352 54 528 - -83 036 -82 130 -
Wytwarzanie 77 580 98 202 -21,0% 463 974 545 311 -14,9%
Dystrybucja 488 087 685 152 -28,8% 2 282 685 2 394 812 -4,7%
Sprzedaż 150 244 89 872 67,2% 841 222 490 005 71,7%
Pozostałe 3 431 12 302 -72,1% 118 043 114 570 3,0%
Pozycje nieprzypisane -10 584 -63 768 - -78 297 -125 754 -
RAZEM 667 406 876 288 -23,8% 3 544 591 3 336 814 6,2%


Na rekordowe wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla Grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto Grupy Tauron osiągnął poziom 1,4 mld zł, niemal czterokrotnie wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 370 mln zł. Jak informuje Grupa wzrost wyniku netto był - w największym stopniu - konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Kluczowe parametry finansowe (w mln zł)

I-IV kwartały 2017 r.

I-IV kwartały 2016 r.

Zmiana
(proc.)

IV kw. 2017 r.

IV kw. 2016 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

17 416

17 646

-1,3

4 545

4 655

-2,4

EBIT

1 806

802

125,4

227

276

-17,8

EBITDA

3 545

3 337

6,2

667

876

-23,8

Marża EBITDA

20,4 proc.

18,9 proc.

1,5 p.p.

14,7 proc.

18,8 proc.

-4,1 p.p.

Zysk netto

1 383

370

273,6

189

94

101,2

Marża zysku netto

7,9 proc.

2,1 proc.

5,8 p.p.

4,2 proc.

2,0 proc.

2.2. p.p.

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 381

367

275,7

188

93

102,7- W 2017 r. Grupa wykorzystała możliwości wynikające z szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy bardzo dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku, wyniki finansowe, które zostały wypracowane w dużej mierze dzięki poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Jak zaznacza prezes na uwagę zasługują zwłaszcza rosnące wolumeny produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej . - W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. - podkreśla prezes.W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego była wyższe odpowiednio o: 1,3 proc. i 11,7 proc. w porównaniu z 2016 r. W analizowanym okresie 57 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W 2017 r. Grupa wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych była stabilna i wyniosła 1,3 TWh.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9 proc. więcej w stosunku do 2016 r., co było konsekwencją wyższego zapotrzebowania odbiorców wynikającego m.in. z niższych temperatur.
W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała 3,4 proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. To pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 proc. Znaczący wzrost wolumenu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących w szczególności wyższą sprzedażą energii na rzecz klientów biznesowych.

Kluczowe parametry operacyjne J.m. 2017r. 2016r. Zmiana (proc.) IV kw. 2017 r. IV kw. 2016 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln Mg

6,45

6,37

1,3

1,77

2,16

-18,1

Sprzedaż węgla handlowego mln Mg

6,77

6,06

11,7

1,76

1,96

-10,2

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh

18,41

16,80

9,6

4,38

4,36

0,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh

1,30

1,32

-1,7

0,36

0,32

11,8

Wytwarzanie ciepła PJ

12,20

11,52

5,9

4,28

4,53

-5,5

Dystrybucja energii elektrycznej TWh

51,37

49,68

3,4

13,06

12,86

1,6

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż TWh

34,94

32,04

9,1

9,39

8,85

6,1

Liczba klientów - Dystrybucja tys.

5 533

5 474

1,1

5 533

5 474

1,1Realizowany w Tauron Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 091 mln zł (w latach 2016-2017). Uzyskane oszczędności stanowią już 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.

Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączny capex przeznaczony na projekty górnicze w 2017 r. osiągnął poziom 166 mln zł.

Rok 2017 był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Grupę. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange.

- Znaczącym sukcesem w minionym roku była dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania i optymalizacja terminu zapadalności zadłużenia. Wyemitowaliśmy notowane na giełdzie w Londynie euroobligacje o wartości 500 mln euro i zapewniliśmy sobie możliwość opcjonalnej emisji obligacji hybrydowych. Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową Grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów. Na dobrą sytuację finansową Grupy istotny wpływ miały konsekwentnie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego - dodaje wiceprezes.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: elektryk 14.03.2018r. 09:44
Jak ja lubię takie PR-owe sztuczki. Prawda jest smutna wystarczy popatrzeć na akcje Taurona. 2,58 zł i wszystko... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 01-04-2018r. 20:39 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: elektryk 14.03.2018r. 10:53
co wy tacy strachliwi jesteście boicie się wydrukować prawdę o tauronie Całe szczęście że WNP nie cenzuruje i... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 14-03-2018r. 14:32 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE