ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 roku
07.11.2017r. 18:24

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej po trzech kwartałach 2017 roku był o 146 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł niemal 3 mld zł. Wynik EBITDA wzrósł o 28 proc., a produkcji energii elektrycznej o 6 proc.
Przychody ze sprzedaży Grupy PGE za trzy kwartały 2017 roku były na poziomie 16,693 mld zł, wobec 20,563 mld rok wcześniej

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie
w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. To efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł.

Dane finansowe w obszarach działalności Q3 2017 Q3 2016 rdr
Energetyka Konwencjonalna
Przychody 3 748 2 879 30%
EBIT 1 378 500 176%
EBITDA 1 789 878 104%
Nakłady inwestycyjne 1 135 1 454 -22%
Energetyka Odnawialna
Przychody 161 126 28%
EBIT 4 -13 -
EBITDA 70 51 37%
Nakłady inwestycyjne 21 18 17%
Obrót
Przychody 3 610 3 785 -5%
EBIT 185 105 76%
EBITDA 192 112 71%
Nakłady inwestycyjne 4 7 -43%
Dystrybucja
Przychody 1 552 1 444 7%
EBIT 297 289 3%
EBITDA 585 568 3%
Nakłady inwestycyjne 431 422 2%
Pozostała działalność
Przychody 86 178 -52%
EBIT 3 -10 -
EBITDA 20 23 -13%
Nakłady inwestycyjne 32 34 -6%


- Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 3,815 mld zł, wobec 1,847 mld rok wcześniej. Wynik netto za ten okres wzrósł ponad dwukrotnie z poziomu 1,199 mld zł do 2,957 mld zł.

Kluczowe dane finansowe
(mln zł)
Q3 2017 Q3 2016 rdr Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 rdr
Przychody ze sprzedaży 6 073 6 897 -12% 16 693 20 563 -19%
w tym rekompensaty KDT 1 211 131 824% 1 211 384 215%
Powtarzalne przychody 4 862 6 766 -28% 15 482 20 179 -23%
EBITDA 2 663 1 643 62% 6 108 4 786 28%
EBITDA powtarzalna 1 523 1 520 0% 4 889 4 401 11%
EBIT 1 883 895 110% 3 815 1 847 107%
EBIT powtarzalny 780 805 -3% 2 675 2 302 16%
Zysk netto dla akcjonariuszy 1 463 656 123% 2 960 1 202 146%
Zysk netto dla akcjonariuszy - bez odpisu 1 493 682 119% 3 024 1 949 55%
CAPEX (po korektach) 1 598 1 907 -16% 4 193 5 597 -25%
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 1 963 1 934 1% 5 245 4 791 9%
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -1 379 -1 835 nd. -1 970 -6 436 nd.
Marża EBITDA 44% 24% 20 p.p. 37% 23% 14 p.p.
Powtarzalna marża EBITDA 31% 22% 9 p.p. 32% 22% 10 p.p.


Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach "średnich" i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1 proc. r/r. Większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh.

Dane operacyjne Jedn. Q3 2017 Q3 2016 rdr Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 rdr
Wydobycie węgla brunatnego mln ton 12,40 13,07 -5% 37,42 34,75 8%
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 13,58 13,62 0% 41,46 39,04 6%
Sprzedaż ciepła mln GJ 1,33 1,12 19% 11,94 11,30 6%
Sprzedaż do odbiorców finalnych TWh 9,91 10,47 -5% 29,68 31,90 -7%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 8,70 8,52 2% 26,20 25,43 3%


Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł i były o 25 proc. niższe niż przed rokiem.
Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 85 procent. W bloku 5 zamontowano już turbogenerator, a w bloku 6, kilka tygodni przed planowanym terminem, przeprowadzono próby elementów ciśnieniowych kotła.

Niezależnie od prowadzonych na bieżąco prac, Generalny Wykonawca przedstawił PGE wstępną propozycję nowych dat przekazania bloków do eksploatacji. Proponowany przez wykonawcę harmonogram zakłada odpowiednio 5 miesięcy i 4 miesiące przesunięcia w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów oddania bloków. Przesłana dokumentacja jest obecnie analizowana i prowadzone są rozmowy z Generalnym Wykonawcą na temat optymalnego harmonogramu.

Na budowie bloku o mocy 490 MW w Turowie trwa wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, która docelową wysokość osiągnie w IV kwartale. Rozpoczęto montaż turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 40 procent.

Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Trwają tam obecnie prace związane z montażem instalacji gospodarek pomocniczych, na miejsce dostarczono już także turbozespół.

W trzecim kwartale tego roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, wskazał gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Trwa faza przygotowania do realizacji projektu, która potrwa do końca II kwartału 2018 r. i obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac.

Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana do użytkowania we wrześniu nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

Zobacz także:

KOMENTARZE ( 3 )


Autor: JANMAR 07.11.2017r. 19:00
Były by jeszcze lepsze gdyby kasa nie poszła na kilofków.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Frtty 07.11.2017r. 19:16
To rozumiemy , że rynek mocy dla PGE JEST NIE POTRZEBNY i nie bedą wyciągać ręki o dodatkowe profity za co ma... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 13-11-2017r. 09:13 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE